BẢNG GIÁ ALBUM DÁN

ALBUM LOẠI NHỎ (KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ 19x22CM)
 -
Dán được 1 tấm 15x21cm hoặc 2 tấm 10x15cm loại 20 TỜ: 60.000
ALBUM LOẠI TO (KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ 20x30cm)
 - Dán được 1 tấm 20x25cm hoặc 2 tấm 13x18cm

  • 25 TỜ: 85.000/quyển
  • 40 TỜ: 115.000/quyển